2.1.06

Χρώμα στα λόγια

Αντί για λόγια θα επενδύσω στο χρώμα.
Εκεί όλα δείχνουν πιο ειλικρινά.

Ο Γενάρης βάφεται πορτοκαλί.

Δικό μου...
Πάμε!