24.1.06

Με ανακατασκευάζω

Στην προσπάθεια είμαι αλλά θα πετύχει.
Το πιστεύεις εσύ και μου αρκεί.