31.1.06

Ένα μήνα αργότερα

Μπαίνω στο πετσί του ρόλου.
Και αλλάζω χρώμα.Μπλε παντού από αύριο!