6.2.06

Βράδιασεκαι στο βυθό είναι νύχτα τώρα.

Άραγε κοιμάσαι;