9.2.06

Έκπληξη

Αντί για καφές, κεράσια.
Μια μέρα έτσι θα τον "πιω" με εκλεκτή παρέα.
Η ώρα που θα γνωρίσω τους ανθρώπους πλησιάζει.