10.2.06

Μπλε τρύπα

Μοιάζει με είσοδο.
Δεν θα μπω.
Πήρα μεγάλο ρίσκο, αλλά έφυγα από το βυθό.
Έχω πολλά να μάθω ακόμα πριν επιστρέψω.