5.2.06

Στον ορίζοντα

Διακρίνω τον προορισμό μου.
Η πρώτη στάση δεν αργεί.